พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระศพสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

16-12-58       เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนประชาชนจังหวัดภูเก็ต  เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระศพสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดเทพวนาราม(วัดควน) ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต  โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.