กิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ 11 ธันวาคม 2558

11-12-58       เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Dad “ปั่นเพื่อพ่อ” กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พสกนิกร ในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดต่าง ๆ  ทั่วประเทศไทยได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อพร้อมกันทั้งประเทศ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี  โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนข้าราชการ  ทหาร ตำรวจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนจังหวัดภูเก็ตร่วมกิจกรรมด้วย รายละเอียดกิจกรรม

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.