ความไม่เสมอภาคของรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

income-expense-02         รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นต้องใช้ในการสะท้อนสถานภาพทางการเงินของครัวเรือนไทยในปัจจุบันว่ามีเศรษฐกิจทางการเงินเป็นอย่างไร ? มีรายได้และค่าใช้จ่ายต่อเดือนเป็นอย่างไร ? สามารถทราบได้ว่า รายได้และค่าใช้จ่ายมีผลต่อสภาพการเงินของครัวเรือนมาก-น้อย เพียงใด ซึ่งเป็นปัญหาที่ทางรัฐบาลต้องการที่จะทำการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเงินของครัวเรือนไทยให้ตรงประเด็น เพื่อความก้าวหน้าและยั่งยืนของครัวเรือนไทย (Download file ตารางข้อมูลและกราฟ)

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต