สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 59 พรรษาฯ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

         เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 59 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และอาคารบ้านคุณพุ่มเพื่อการรักษาฟื้นฟูและพัฒนาการเด็ก ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต