การประชุมโครงการ Phuket Smart City

         เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต และทีมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วยผู้บริหาร SIPA-สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) CAT-บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) TOT-บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เข้าประชุมร่วมกับนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และสมาคมผู้ประกอบการด้านซอฟแวร์ ในการดำเนินโครงการ Phuket Smart City ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่อง จังหวัดแรกของประเทศ ตามนโยบายการขับเคลื่อน Digital Economy ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต