ข้อมูลที่สำคัญจังหวัดภูเก็ต (ตุลาคม 2558)

         ข้อมูลที่สำคัญจังหวัดภูเก็ต : ส่วนที่ 1 : ส่วนที่ 2 (รวบรวมและเผยแพร่โดยสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ตุลาคม 2558) ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดภูเก็ต  รายงานการวิเคราะห์สถาการณ์การจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  ข้อมูลระดับพื้นที่กับสถานการณ์ภัยธรรมชาติจังหวัดภูเก็ต  เส้นความยากจนและสัดส่วนคนจนจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2543-2556  และข้อมูลระดับพื้นที่อื่น ๆ

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต