วันครบรอบ 103 ปี จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

04-10-58            เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ร่วมงานทำบุญวันครบรอบ 103 ปี จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและต้อนรับ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 30 รูปในช่วงเช้า ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.