การประชุมผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อรับมอบนโยบายและแผนงานปฏิบัติราชการ

8oct58       เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ผู้บริหารในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อรับมอบนโยบายและแผนงานปฏิบัติราชการจาก นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต