กิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ 16 สิงหาคม 2558

160858       เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรม Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พสกนิกร ในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดต่าง ๆ  ทั่วประเทศไทยได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อแม่พร้อมกันทั้งประเทศ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี  โดยมี หัวหน้าส่วนข้าราชการ  ทหาร ตำรวจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนจังหวัดภูเก็ตและ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมด้วย รายละเอียดกิจกรรม

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต