รัฐมนตรีว่าการฯและผู้ตรวจกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

photogrid 1439560573148

          เมื่อวันที่ 13 -14  สิงหาคม พ.ศ. 2558 นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีกำหนดการที่สำคัญ ได้แก่ การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตรวจติดตามโครงการตามแผนตรวจราชการกระทรวง ประชุมเตรียมพร้อมระบบเตือนภัยสึนามิ 6 จังหวัดอันดามัน และเยี่ยมชมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการจุดตรวจเข้าออกและควบคุมเรือยอร์ช เป็นต้น โดยมี นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต