กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2558

6 4_58       เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก บริเวณสนามชัย ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมี ข้าราชการ  ทหาร ตำรวจ องค์กรรัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.