การฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแผ่นดินไหวและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2558


25-6-58       เมื่อวันที่ 25 - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 จังหวัดภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแผ่นดินไหวและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ บริเวณ หมู่ 2 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง โดยมี เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้ด้วย

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.