การสัมมนา EGA Roadshow 2015 : e-Government for All ครั้งที่ 3/2558

          เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการสัมมนา EGA Roadshow 2015 : e-Government for All ครั้งที่ 3/2558 "รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน" ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวง ICT ณ ห้องภูเก็ตบอลรูม 2,3 ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ โดยมีส่วนราชการในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง เข้าร่วมสัมมนา และนางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต ร่วมเสวนาในหัวข้อ "กรณีศึกษา : ตัวอย่างราชการยุคใหม่ เปิดรับ ปรับตัวสู่ภาครัฐเชิงรุกด้วยระบบบริหารราชการออนไลน์" และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมสัมมนาด้วย

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต