การประชุมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังและการเตือนภัย ตลอดจนเตรียมเครือข่ายสื่อสารในภาวะวิกฤติให้มีความพร้อมอยู่เสมอ

19 5_58        เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 นางเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป็นประธานในการประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังและการเตือนภัย ตลอดจนเตรียมเครือข่ายสื่อสารในภาวะวิกฤติให้มีความพร้อมอยู่เสมอ ณ โรงแรมเมอร์ลินบีช รีสอร์ท ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยมี นางปิยะมาต รับไทรทอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้   

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต