กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2558

10 4_58.jpg         เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558 นายสมเกียรติ สังขข์าวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด องค์กรเอกชนต่าง ๆ เข้ารดน้ำขอพร จากนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมีนางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.