กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

9 4_58            เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมี หัวน้าส่วนราชการ ตัวแทนภาคเอกชนและนางปิยะมาต รับไทรทอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน พนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณบ้านอ่าวมะขาม ซอยกำไลทอง หมู่ 7 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต