มองจังหวัดผ่านข้อมูลสถิติ พ.ศ. 2557

looking2สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำเอกสาร "มองจังหวัดผ่านข้อมูลสถิติ" โดยนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับ ประชากร แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข เศรษฐกิจ การขนส่งและการพลังงาน และการใช้ ICT ในระดับจังหวัดของประเทศ ซึ่งรวบรวมข้อมูลสถิติจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำไปศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบข้อมูลระดับจังหวัดในด้านต่าง ๆ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต