กิจกรรม "เก็บขยะชายหาด บริเวณหาดกะรน" จังหวัดภูเก็ต

2 2_58       เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม "เก็บขยะชายหาด" บริเวณหาดกะรน ตามวาระจังหวัด เพื่อรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบในพื้นที่ชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต โดยมีนางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต