รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ภาคที่ 15

en report         สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) ได้จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล เพื่อนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการมลพิษ และเหตุการณ์สำคัญในรอบปี พ.ศ. 2556

บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
บทที่ 2 สถานการณ์มลพิษด้านต่าง ๆ
บทที่ 3 การบริหารจัดการมลพิษ
บทที่ 4 เหตุหารณ์สำคัญในรอบปี 2556  
       

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต