ประชุมทางไกล (Video Teleconference : VTC) เพื่อประชุมชี้แจง การติดตามงานและแนวทางการดำเนินงาน

       เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต และ นางสาวประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการติดตามงาน การตรวจราชการและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติจาก นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผ่าน Video Teleconference : VTC ณ สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.