ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดภูเก็ต นำเสนอด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

phuketgis         สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต และสำนักภูมิสารสนเทศสถิติ ได้จัดทำเอกสารชุดนี้ขึ้นเพื่อจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศให้ผู้บริหารในระดับพื้นที่ใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาจังหวัด โดยนำเสนอข้อมูลสารสนเทศในประเด็นข้อมูลทั่วไปที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านสถิติขององค์กรภาครัฐในจังหวัด ให้มีความเป็นมืออาชีพด้านข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต