พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ระดับกระทรวงและจังหวัด

        เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557 นายดนุช กัจฉปะรักษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส ในฐานะตัวแทนสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2557 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการระดับกระทรวงและจังหวัด (1จังหวัด1กระทรวง1หน่วยงานต้นแบบ) โดยมีท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานในพิธี

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต