สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ตได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณคะแนนดีเด่น "โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557"

eng 26aug         เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 นางจุฑามาศ สังข์น้อย เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน ในฐานะตัวแทนสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ตเข้ารับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณคะแนนดีเด่น "โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557" ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน โดยมี นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต