การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 1/2557

b         เมื่อวันอังคารที่ 10 มิ.ย.2557 ณ โรงแรมภูเก็ตการ์เด้น คณะกรรมการสถิติกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประชุมพิจารณาแผนสถิติกลุ่มจังหวัด โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดเป็นประธานการประชุม มีที่ปรึกษา นายนิคม เกิดขันหมาก และสมาชิกกลุ่มจังหวัด ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง เข้าร่วมประชุมพิจารณา PC VC KPI และ ชุดข้อมูลสถิติทางการ ทั้งนี้มี นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต (สถ.จ.หน.กจว.) เป็นกรรมการและเลขานุการ

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต