โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

clinic          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ตร่วมกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ สวนสาธารณะหนองน้ำในหาน ม.1 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยการให้บริการข้อมูลที่น่าสนใจ ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และบทบาทหน้าที่ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.