โครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบ ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

data

        เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 นางภัคพิชา จันทรศิริ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจประเมินสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบ ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (จังหวัดภูเก็ต : หนึ่งจังหวัดหนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต