การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2557

kpi          เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัภูเก็ตป็น ประธานในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่1/2557 โดยมี นายนิคม เกิดขันหมาก ที่ปรึกษานิเทศ ประจำกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน พร้อมด้วย นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมฟาวน์เท่น โรงแรมภูเก็ตการ์เด้น

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.