พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง จังหวัดต้นแบบอัจฉริยะภูเก็ต (SMART PUHKET PROVINCE)

phuketmou01         เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 นายสุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ นายไมตรี  อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Province) “จังหวัดต้นแบบอัจฉริยะภูเก็ต” (Smart Phuket Province)  ในการนี้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Smart Thailand” โดยนายสุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศในประเด็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและสังคมอุดมปัญญา โดย นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.