การก่อสร้างศาลากลางหลังใหม่

การก่อสร้างศาลากลางหลังใหม่

                  รายละเอียดการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่


สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.