มาฆบูชา2561

Infographic ที่น่าสนใจ

Infographic ที่น่าสนใจ                   สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำสารสนเทศเด่น (Infographic) โครงการสำรวจต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ตที่สำคัญ ๆ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น                   Download Infographic  &nb... อ่านเพิ่มเติม...

คู่มือจรรยาบรรณสำนักงานสถิติแห่งชาติ

คู่มือจรรยาบรรณสำนักงานสถิติแห่งชาติ                   ข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพันธะสัญญาอย่างมืออาชีพ ยึดมั่นในหลักการ ความถูกต้องเที่ยงธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ โดยไม่โอนอ่อนต่ออิทธิพลใดๆ                  ข้อมูลเพิ่มเติม          ... อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ                       ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ จำนวน ๒ อัตรา และจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ไปแล้ว นั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนิน... อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑                       ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ จำนวน ๒ อัตรา และจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ไปแล้ว นั้น จังหวัดภูเก็ต ขอประกาศรายชื่อผู้... อ่านเพิ่มเติม...
 • Infographic ที่น่าสนใจ

  Infographic ที่น่าสนใจ

 • คู่มือจรรยาบรรณสำนักงานสถิติแห่งชาติ

  คู่มือจรรยาบรรณสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนั

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทั

Previous
Next
 • "ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ"

 • "โครงการรักษ์อันดามัน ครั้งที่ 10/2561"

 • "ภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา ครั้งที่ 1 มีนาคม 2561"

 • "ร่วมงานสัมนา เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาล

 • "อบรมเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจ SMEs อุตสาหกรรมขนส่ง"

 • "การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ต

 • "ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน Smartcity data platform จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1"

 • "ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม"

 • "กิจกรรม อบจ.สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561"

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.