พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช           เมื่อวันนี้ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 06.30 น. นายดนุช กัจฉปะรักษ์ สถิติจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ บริเวณวงเวียนสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต          เวลา 16.00 น. เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายราชกุศลฯ ณ วัดท่าเรือ อ.ถลาง... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่จิตอาสาเฉพาะกิจฯ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่จิตอาสาเฉพาะกิจฯ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช            เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560  เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่จิตอาสาเฉพาะกิจฯ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพบปะพี่น้องประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ เพื่อชี้แจงบทบาทและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอา... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม "กีฬาโบว์ลิ่ง สานสัมพันธ์ร่วมภาครัฐและเอกชน"

กิจกรรม            เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560  นางสาวธมลวรรณ ณ พัทลุง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม "กีฬาโบว์ลิ่ง สานสัมพันธ์ร่วมภาครัฐและเอกชน" ณ ซีเอสโบว์ ห้างสรพพสินค้าบิ๊กซีภูเก็ต โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ได้รับสองรางวัล ได้แก่ ร... อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ                       ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ จำนวน ๒ อัตรา และจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ไปแล้ว นั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนิน... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย            เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 8.00 น. นางปิยะมาต รับไทรทอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ สำนักงานพาณิชจังหวัดภูเก็ต อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑                       ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ จำนวน ๒ อัตรา และจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ไปแล้ว นั้น จังหวัดภูเก็ต ขอประกาศรายชื่อผู้... อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมการจัดทำผังรายการข้อมูลสถิติทางการของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product champion)

การประชุมการจัดทำผังรายการข้อมูลสถิติทางการของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product champion)            เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 นายดนุช กัจฉปะรักษ์ สถิติจังหวัดภูเก็ต นางปิยะมาต รับไทรทอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำผังรายการข้อมูลสถิติทางการของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product champion) /ประเด็นปัญหาสำคัญ (Critical Issue)" เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด และแผนแปลงแม่บทระบบสถิติในระดับพื้นที่ โดยมีนายอาจิน... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์จังหวัดภูเก็ต

พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์จังหวัดภูเก็ต            เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 8.00 น. นางสาวธมลวรรณ ณ พัทลุง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต            สำหรับการจัดพิธีอัญเชิญดอกไ... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นประจำปี 2560

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นประจำปี 2560            เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2560 จังหวัดภูเก็ต มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โดยสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ตได้ออกบู๊ทร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต       &... อ่านเพิ่มเติม...
 • พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วัน

 • พิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่จิตอาสาเฉพาะกิจฯ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  พิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่จิตอาสาเฉพาะกิจฯ งานพ

 • กิจกรรม

  กิจกรรม "กีฬาโบว์ลิ่ง สานสัมพันธ์ร่วมภาครัฐและเอกชน"

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนั

 • กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

  กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธ

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทั

 • การประชุมการจัดทำผังรายการข้อมูลสถิติทางการของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product champion)

  การประชุมการจัดทำผังรายการข้อมูลสถิติทางการของผลิต

 • พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์จังหวัดภูเก็ต

  พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์จังหวัดภูเก็ต

 • กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นประจำปี 2560

  กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นประจำปี 2560

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.