ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต           ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้มีประกาศ ฉบับลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต จำนวน ๕ อัตรา นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็... อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต           ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้มีประกาศ ฉบับลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต จำนวน ๕ อัตรา นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ กำหนดวัน เวลา สถานที่... อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต                       ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน ๕ อัตรา ทั้งนี้ ผู้ใดประสงค์จะสมัคร สามารถ Download ใบสมัคร หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต เลขที่ ๒๒/๓๗-๓๘ อาคารวานิชพลาซ่า ถ.หลวงพ่อ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต สมัครได้ต... อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต           ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้มีประกาศ ฉบับลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต จำนวน ๕ อัตรา นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้า... อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต           ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้มีประกาศ ฉบับลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต จำนวน ๕ อัตรา นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการปร... อ่านเพิ่มเติม...
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนั

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ควา

 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิ

 • ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมงาน วัฒนธรรมสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2564

  ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมงาน วัฒนธรรมสดุดีท

 • ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

  ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ควา

Previous
Next
 • ประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการกรอกคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ของรายการข้อมูล (Template2) จำนวน 14 รายการ

  ประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการกรอกคำอธิบายข้อมูล (Metadat

 • ประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต

  ประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และห

 • ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนามในขั้นการทวนสอบเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม (ออนไลน์) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2564 (เพื่อทวนสอบข้อมูลทะเบียน) ผ่านระบบ Video Conference

  ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนามในขั้นการทวนสอบเพื่อข

 • พิธิเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564

  พิธิเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ

 • ประชุมการเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ ในการตรวจราชการ ณ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2564

  ประชุมการเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ ในการต

 • รองนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ติดตามความพร้อมก่อนเปิด Phuket Sandbox เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ phuket sandbox

  รองนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดภูเก

 • กิจกรรม Big Cleaning Day ต้อนรับการเปิดพื้นที่นำร่อง รับนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต (Phuket Tourism Sanbox) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

  กิจกรรม Big Cleaning Day ต้อนรับการเปิดพื้นที่นำร่อง รับนักท่อ

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญ

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต