ประกวดราคาซื้อรถยนต์ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อรถยนต์ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                       สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถยนต์ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็น รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อม หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเ... อ่านเพิ่มเติม...

รายงานสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 จังหวัดภูเก็ต

รายงานสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 จังหวัดภูเก็ต                       รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเฉพาะอุตสาหกรรม การผลิต ซึ่งจัดจำแนกประเภทสถานประกอบการตามการจัดมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทยปี 2552 (Thailand Standard Industrial Classification: TSIC 2009) ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลของจังหวัดภูเก็ตโดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2560 ข้อมูลที่นำเสนอเป... อ่านเพิ่มเติม...

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561      สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ขอเผยแพร่รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย รหัสหน่วยงาน 1105 สนง.สถิติแห่งชาติ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100500074 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ อ่านเพิ่มเติม...

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562                       ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประการเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น                     สำนักงานสถิติจัง... อ่านเพิ่มเติม...
 • ประกวดราคาซื้อรถยนต์ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกวดราคาซื้อรถยนต์ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็

 • รายงานสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 จังหวัดภูเก็ต

  รายงานสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 จังหวัดภูเก็ต

 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561

  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561

 • เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Previous
Next
 • พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่อ

 • พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรร

 • กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบา

 • กิจกรรมจิตอาสา

  กิจกรรมจิตอาสา "จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

 • กิจกรรมจิตอาสา

  กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาสิ่

 • พิธีถวายบังคมและจุดเทียน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  พิธีถวายบังคมและจุดเทียน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

 • พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด

 • พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสม

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.