วิสาขบูชา2561

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสถิติ)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสถิติ)             ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสถิติ) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้ อ่านเพิ่มเติม...

Infographic ที่น่าสนใจ

Infographic ที่น่าสนใจ                   สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำสารสนเทศเด่น (Infographic) โครงการสำรวจต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ตที่สำคัญ ๆ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น                   Download Infographic  &nb... อ่านเพิ่มเติม...

คู่มือจรรยาบรรณสำนักงานสถิติแห่งชาติ

คู่มือจรรยาบรรณสำนักงานสถิติแห่งชาติ                   ข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพันธะสัญญาอย่างมืออาชีพ ยึดมั่นในหลักการ ความถูกต้องเที่ยงธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ โดยไม่โอนอ่อนต่ออิทธิพลใดๆ                  ข้อมูลเพิ่มเติม          ... อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ                       ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ จำนวน ๒ อัตรา และจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ไปแล้ว นั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนิน... อ่านเพิ่มเติม...
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสถิติ)

  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง

 • Infographic ที่น่าสนใจ

  Infographic ที่น่าสนใจ

 • คู่มือจรรยาบรรณสำนักงานสถิติแห่งชาติ

  คู่มือจรรยาบรรณสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนั

Previous
Next
 • "พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล"

 • "'งานสมโภชภูเก็ต 233 ปี"

 • "ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่ว

 • "Success to Phuket Smart City"

 • "พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำ

 • "รำลึก 105 ปี พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี"

 • "โครงการฝึกอบรมการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัด

 • "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.